ir. R.E. van Rede

Interim CEO/Directeur Commercie

Robert van Rede is geboren op 19 augustus 1964 te Den Helder. Hij werkte van 1990 tot 1994 bij Petroleum Development Oman.

In 1994 begon hij bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij waar hij diverse functies bekleedde. Vervolgens werkte hij van 2003 tot 2008 bij het toenmalige Gasunie Trade & Supply als Area Manager Norway/Russia and UK waarna hij terugkeerde naar de Nederlandse Aardolie Maatschappij, eerst als Asset Commercial Manager Onshore en vanaf 2010 tevens als Sales Manager. Op 1 oktober 2013 is Robert van Rede toegetreden tot het directieteam van GasTerra als Chief Commercial Officer. Met ingang van 1 januari 2017 is hij benoemd tot interim CEO.

Nevenfuncties (onbezoldigd)

  • Lid Emmalaan Commissie Haren

Opleiding

  • Technische Universiteit Delft, Petroleum Engineering (afgestudeerd in 1988)