Biogas

Gas dat door vergisting van afval en mest of door vergassing van biomassa ontstaat.