Materiƫle onderwerpen

Dit zijn significante economische, milieu-gerelateerde en sociale onderwerpen die van invloed zijn op een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering.