drs. G.J. Lankhorst

Voormalig CEO

Gertjan Lankhorst is geboren op 22 december 1957 te Amsterdam. Hij werkte van 1982 tot 1986 op de Vrije Universiteit in Amsterdam. In 1986 begon hij op het ministerie van Economische Zaken als medewerker van de directie Algemene Economische Politiek. Vervolgens bekleedde hij verschillende functies binnen het ministerie, onder andere directeur Olie en Gas (1996-1999), directeur Marktwerking (1999-2003) en directeur-generaal van Energie (2004-2005).

Gertjan Lankhorst was Chief Executive Officer van GasTerra van 1 september 2006 tot 1 januari 2017. 

Nevenfuncties (onbezoldigd)

 • Voorzitter Raad van Toezicht Hanzehogeschool
 • Jurylid Ien Dales (Integriteits) Award
 • Voorzitter Stichting Fonds Instituut Clingendael
 • Bestuurslid Vereniging Energie-Nederland
 • Bestuurslid Energy Delta Institute
 • Lid Strategic Board Energy Valley
 • Vice-President Eurogas
 • Bestuurslid Stichting Culturele Relatie Evenementen Gasunie/GasTerra
 • Lid National Committee World Petroleum Council
 • Lid Permanente Commissie Goed Bestuur Vereniging Hogescholen

Opleiding

 • Algemene Economie, Vrije Universiteit Amsterdam