drs. M.W.J. de Wilde

Directeur Financiƫn, Projecten en ICT

Maurice de Wilde is op 20 september 1971 geboren in ’s-Hertogenbosch. Na functies bij PricewaterhouseCoopers en Lyondell Chemical, trad hij in 2000 in dienst bij Shell. Hier vervulde hij verschillende functies. Hij was onder meer werkzaam als Finance Manager in Oman en Asset Finance Manager bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij. Vanaf 2009 werkte hij als financieel directeur in Gabon.

Op 15 januari 2013 trad Maurice de Wilde in dienst van GasTerra als Chief Financial Officer.

Nevenfuncties (onbezoldigd)

  • Lid Bestuur en Beleggingscommissie St. Pensioenfonds Gasunie
  • Lid Raad van Toezicht Noord Nederlands Toneel
  • Lid Kascommissie Noord Nederlandse Golf & Country Club

Opleiding

  • Bedrijfseconomie, Erasmus Universiteit Rotterdam