mr. drs. C.W.M. Dessens

Gedelegeerd Commissaris

Stan Dessens is geboren op 30 oktober 1947 in Vlaardingen. Hij is voorzitter van de Raad van Commissarissen en het College van Gelegeerde Commissarissen. Vanaf 1974 werkte hij op het ministerie van Economische Zaken, bij het directoraat-generaal voor Industrie en voor Energie. Van 1988 tot 1999 was hij directeur-generaal Energie. In 1999 werd hij benoemd tot directeur-generaal Rechtshandhaving bij het ministerie van Justitie. Sinds 2005 is hij zelfstandig werkzaam.

Hoofd- en nevenfuncties

  • Voorzitter van de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc)
  • Voorzitter van de stuurgroep fietsdiefstal
  • Lid van de Raad van Toezicht van NL-Confidential
  • Voorzitter van de commissie Additionele Innovatieve Projecten (Borssele convenant)
  • Lid Raad van Toezicht Nationaal Lucht en ruimtevaartlaboratorium (NLR)
  • Voorzitter van de Vereniging tot behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten
  • Bestuurslid van de stichting tot behoud van Cultuurhistorische Buitenplaatsen

Opleiding

  • Universiteit Leiden, Natuurkunde (afgestudeerd in 1972)
  • Universiteit Leiden, Rechten (afgestudeerd in 1974)