mr. drs. T.W. Langejan

Lid Raad van Commissarissen

Theo Langejan is geboren op 15 juni 1957 in Beverwijk. Hij is met ingang van 15 februari 2016 lid van de Raad van Commissarissen van GasTerra. In 1983 trad hij in dienst bij het Ministerie van Financiën. Sindsdien heeft hij diverse functies bekleed binnen onder andere het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, het ministerie van Binnenlandse Zaken. Tussen 2010 en 2014 was de heer Langejan voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit. Sinds 2015 is hij bestuursadviseur bij Twynstra Gudde.
 

Hoofd- en nevenfuncties

  • Bestuursadviseur Twynstra Gudde
  • Lid Raad van Advies Pensioen Bestuur en Management

Opleiding

  • Rijksuniversiteit Leiden, Rechten (afgestudeerd in 1981)
  • Technische Universiteit Delft, bedrijfskunde (afgestudeerd in 1982)